|  Start  |  Våra böcker |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|  Nyheter |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
   inb, 189 sidor
  9789151403533

  översättning:
  Robert Larson
 Pressinformation &
 högupplösta bilder

 Studiehandledningen  läses med hjälp av Adobe Acrobat Reader. Om du saknar denna programvara hämta den kostnadsfritt från Adobe.

acrobat

 


 

Att finna själen

Meningen med livet på jorden


av Paul Brunton


Familj och arbete, vänner och fritidsverksamheter – allt detta fyller våra dagar till brädden. Att uträtta något som är till nytta och glädje för andra skänker stor tillfredsställelse. Det ger innehåll och mening åt tillvaron under lång tid.

Men många av oss kommer till en punkt i livet då frågan uppstår: ”Var detta allt – finns det verkligen inget mer?” Frågan låter sig inte avfärdas så lätt. Den kan förfölja oss under många år innan vi en dag beslutar oss för att göra något åt den.

I denna situation har många upptäckt en brittisk filosof, Dr Paul Brunton (1898–1981), som kan ge välkommen inspiration och vägledning för det fortsatta sökandet. Han är känd som en av vår tids främsta företrädare för den andliga filosofin.

I boken Att finna själen delar författaren med sig av sina rika erfarenheter. Sökaren inom oss får insiktsfull hjälp i konsten att närma sig livets höjdpunkt – upplysningen, det andliga uppvaknandet. Men resan måste vi göra själva ingen annan kan göra den åt oss.

 

Boken innehåller 653 korta texter från www.paulbruntondailynote.se där det sedan är 2010, varje dag året runt, presenteras en ny, inspirerande text från The Notebooks of Paul Brunton på en rad olika språk.

 En studiehandledning "Livets högsta mening" kan med fördel användas både för individuella studier och i studiecirklar.

Lyssna gärna på en intervju som översiktligt beskriver vad studiecirkeln Livets högsta mening handlar om. Intervjun finns som podcast. Sök på "Livets högsta mening".

 


Upp

Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se