|  Start  |  Våra böcker |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|  Nyheter |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 


  168 sidor, inb.
  övers. Anna Bornstein
  9789151401140

 

Bhagavadgitas hemlighet


av Paul Brunton


För en västerländsk publik kommenterar Paul Brunton centrala delar av Bhagavadgita, den österländska heliga skriften.

Prins Arjuna, en människa med höga andliga ideal, drar ut i striden med bågar, spjut och slamrande sköldar. I denna högdramatiska omgivning får han undervisning av Krishna, den gudomlige läraren.

Det ger Arjuna frid i sinnet och kraft och mod att handla. Han inser att hans motståndare är evighetsväsen som han själv.

Arjunas strid kunde lika gärna ha förts på marknadsplatsen eller var som helst där materialistiska krafter hotar att förkväva den inre människan. 

Kapitelrubriker:

Inblickar i högre indisk filosofi
Träd med många grenar
Det Gudomliga Jaget
Medvetandet och världen
Självförverkligande
Många yogasystem
Lärarens roll
Kosmologi
Karmas lag
Bhagavadgitas hemlighet

En studiehandledning finns tryckt i boken. 
Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se