|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 
Meditationer för bättre ledarskap

  144 sidor, inb.
  övers. Robert Larson
  9789151403106

  pris 169,00
 

Meditationer för bättre ledarskap


av Paul Brunton


Boken belyser en rad viktiga frågeställningar. Den innehåller korta texter att meditera över, att hämta inspiration och nya krafter från.

Urvalet har gjorts från Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton.

Paul Bruntons böcker har gått ut i miljonupplagor och läses över hela världen. På svenska finns tio Brunton-böcker, bland andra Meditationer i livskriser och Meditationer om karma.


Ur innehållet:

”Låt oss inte svika det goda inom oss genom att fegt underkasta oss det onda i världen.”

”En ödmjuk människa som viger sitt liv åt en stor sak blir själv stor.”

”Att föra in den gudomliga närvaron i vårt dagliga arbete – och vårt arbete i den gudomliga närvaron – är grunden för ett inspirerat och verksamt liv till nytta och glädje för många.”

”Hur kan man veta om en idé‚ är en äkta intuition från Överjaget eller en vanlig egoinspirerad impuls? Ett sätt att få klarhet i den saken är att fråga sig om den är till fördel för alla inblandade parter, eller bara för en själv.”

”Alltför många ber till den högre makten för att undslippa konsekvenserna av sina felsteg och missgärningar. Alltför få anstränger sig för att övervinna orsakerna, dvs. bristerna i den egna karaktären.”

”Det är sant att människor kan utvecklas genom motgångar och lidande. Men glöm inte att vi även kan utvecklas genom skönhet och glädje.”

”Så snart vi – inför oss själva och andra – börjar ursäkta användningen av oetiska medel för att uppnå upphöjda mål, börjar målen gradvis och omärkligt att förändras och skifta karaktär.”

”Den som arbetar hängivet för ett gott syfte som inte kolliderar med hans samvete, gagnar mänskligheten. Det spelar ingen roll vem han är – affärsman, murarlärling eller andlig ledare.”

”Den giriga egoism som kännetecknar dagens mänsklighet måste lämna plats för förnuftig samverkan till gagn för alla. De gamla mönstren håller inte.”


Beställ här

 

 

Upp

Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se