|  Start  |  Våra böcker  |  Beställ här  |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|   Nyheter  |  Passa-på pris!  |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 


  139 sidor, inb.
  övers. Robert Larson
  9789151403151

  pris 169,00
 

Meditationer i livskriser

av Paul Brunton


Boken innehåller korta, meditativa texter att fundera över, lära av, inspireras av och hämta nya krafter från.

Urvalet har gjorts från Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton.

Var för sig ger dessa texter en sällsynt vitaliserande läsupplevelse. Som helhet betraktad är Notebook-serien unik i sin kombination av djup andlig insikt, inspiration, enkelhet och praktiskt användbara råd.

Paul Bruntons böcker har gått ut i miljonupplagor och läses över hela världen. På svenska finns tio Brunton-böcker, bland andra Meditationer för bättre ledarskap och Meditationer om karma.

Ur innehållet:

”Om du godtar dessa idéer och tar dem till ditt hjärta, får du förnyade krafter. Du stärks i dina föresatser och känner att den verklighet som upprätthåller universum även är grundvalen och tryggheten i ditt eget liv.”

”I vårt innersta bor det mystiska Överjaget som förbinder var och en av oss med Gud. Överjaget påverkas inte och förändras inte av tidens gång. Det dör aldrig. Det är evigt.”

”Detta är vår räddning i svåra situationer. Här finns den gudomliga harmonin och skönheten. Här bor den kraft som segrar. Gå in i stillheten!”

”Att börja med dessa dagliga och regelbundet återkommande meditationstunder är att föra in djup och styrka i ditt liv.”

”Livet förblir vad det alltid har varit – oändligt, evigt och odödligt. Vi kommer alla att mötas igen. Minns vad du är, och bli fri!”

”Lägg ner din börda. Det finns frid bortom livets oro och smärta. När smärtan upphör väntar oss friden.”

”I en svår situation, då det inte står i mänsklig makt att göra något mer, sjunk då in i tystnaden och friden. Stanna där och vänta på styrka och vägledning.”

”När tiden är inne att ta farväl, gör det då i en känsla av förtröstan och tillit till att den kraft som alltid har stöttat dig under tidigare kriser, inte heller nu kommer att lämna dig i sticket.”

....................................................................................................

Sam och Leslie Cohen säger i bokens förord:

”Ingen kan undvika kriser och lidande … Trots att vi aldrig är riktigt redo att handskas med en svår situation när den uppstår, finns hjälp att få.

När den senaste krisen drabbade oss, var vi mycket tacksamma över att ha tillgång till Paul Bruntons Notebooks. Tillsammans läste vi tusentals avsnitt under det att cellgifter droppade in i Leslies ådror …

Det är vår förhoppning att Paul Bruntons ord ska vara andra till hjälp i deras prövningar, så som de har hjälpt oss.”

...................................................................................................
Recension

”Meditationer i livskriser är en samling korta texter, hämtade ur Paul Bruntons stora verk i 16 band – The Note Books of Paul Brunton.

Ett sätt att kort sammanfatta samlingens budskap kan vara: be inte om att slippa ifrån lidandet utan be i stället om att förstå varför det drabbat dig. Och: bortom varje kris och smärta finns stillhet och ro.

Det är inte en bok att sträckläsa, utan snarare en bok att återkomma till. Att slå upp för att hämta stöd och tröst i, under svåra stunder. Eller att öppna när allt känns lätt, för att förbereda sig inför stunder då det inte längre känns så enkelt.

Ingenting varar ju för evigt, varken motgång eller medgång. Eller som Paul Brunton skriver: Lycka och olycka, framgång och motgång växlar likt ebb och flod. Planer och aktiviteter måste därför formas så att vi slipper ödsla våra krafter i fruktlös kamp mot ogynnsamma omständigheter och villkor.

Ett av bokens sex kapitel handlar om död och separation. Det som nog hos oss alla, redan vid blotta tanken, kan framkalla kris. Att skiljas är inte lätt. Så här skriver Brunton:

Det är alltid svårt då en närstående måste lämna oss. De flesta sörjande är också dåligt förberedda. Viljan eller förmågan saknas att inse att jordelivet i hög grad kännetecknas av förlust och sorg. Endast genom att söka oss till det eviga Överjaget, och att förstå visdomen och syftet med livet, kan vi med gott mod uthärda den ständigt föränderliga jordiska tillvaron. Att släppa taget är den svåraste av alla lärdomar för egot, trots att det betyder mest för det andliga framåtskridandet.

Trösterikt nog gör han klart att döden inte handlar om att lämna hemmet utan i stället om att återvända hem, och att döden inte innebär någon bestående separation. För äkta kärlek och verkligt kamratskap fungerar som en attraherande kraft som kommer att leda parterna till varandra igen. Frid härskar bortom tumultet och förvirringen, godhet bortom ondskan, glädje bortom ångesten och våndan.”

Lena Gustafsson/LjusåretBeställ här

 


Upp

Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se