|  Start  |  Våra böcker |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|  Nyheter |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
   
  162 sidor, hft. ill.
  9789151403519 

 

 Pressinformation &
 högupplösta bilder
 

Martin Luther – liv och verk


av Martin Krauklis


Martin Luther – liv och verk är en initierad och spännande berättelse om munken som, mot sin vilja, blev centralgestalten när en ny kristen tradition tog form och en ny kyrka växte fram.

Framställningen, som spänner över vida fält – från Luthers privata liv till förklaringar av teologiska problem – är av intresse för alla, oberoende av andlig eller kulturell inriktning.

Luthers imponerande livsverk var inte bara avgörande för utformningen av den lutherska kristendomen, utan inspirerade även omdaningen av den romersk-katolska kyrkan.

Fortfarande efter 500 år är Martin Luther i högsta grad aktuell.

Det florerar många felaktiga, förutfattade meningar om Martin Luther. Föreställningar om förbud och tristess tycks resa sig som en mur bara hans namn nämns. Men hur trist kan man egentligen vara om man själv är munk och gifter sig med en förrymd nunna – efter att ha smugglat ut henne ur klostret i en silltunna?

Nyare forskning har visat att den felaktiga och orättvisa bilden av Luther i hög grad är Olaus Petris och den lutherska ortodoxins skapelse. Den verklige Luthers spännande livsöde är något helt annat.

I Martin Krauklis biografi möter vi, till mångas förvåning, en humoristisk, modig och levnadsglad människa.

Se även Martin Luthers Stora katekes.

 
Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se