|  Start  |  Våra böcker |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|  Nyheter |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 


  hft, 539 sidor,
  övers. Anna Bornstein
  9789178196951
  






 

Själens visdom

Verktyg för den moderna sökaren, del 2

av Paul Brunton


Vi vet alla hur undanglidande och svårfattbara våra djupaste tankar och inre bilder är. Hur kan det då vara möjligt att kartlägga vår tillvaros inre dimension och dess obanade stigar så att vi moderna människor kan förstå? Paul Brunton tog sig an uppgiften med mycket på fötterna, sin praktiska läggning, ingående kunskap om våra visdomstraditioner och vetenskapens landvinningar och viktigast av allt, ivern och modet att själv uppleva det.

Själens visdom fortsätter och fördjupar resonemangen från boken Verkligheten bortom yoga.

Själens visdom är en bok för alla som grubblar över de stora livsfrågorna: Vem är jag innerst inne? Liv och död? Vad är meningen? Och kan jag själv nå den inre verkligheten.

Paul Brunton förmedlar också sju ultramystiska övningar för att öppna dörren till den allra djupaste medvetandenivåerna. Dessa inkluderar en helande meditation till solen; övningar för att förändra framtiden, drömmar och sömnen samt slutligen en meditation på det allra djupaste tidlösa Verkligheten.

Se även Verkligheten bortom yoga

 

 




Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se