|  Start  |  Våra böcker |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|  Nyheter |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 


  206 sidor, kart. ill.
  ISBN 91-514-0324-2
  9789151403243
 

Styrketårar

– Alkoholismens ansikten


av Lars Söderling


Styrketårar innehåller 27 laddade kapitel, fördelade på sju ämnesområden:

1. Beroendet, förnekandet, kontrollförlusten, sjukdomsutvecklingen.

2. De medicinska komplikationerna.

3. Alkoholismen i arbetslivet. Arbetsgivarens och fackets roll och ansvar. Förslag till alkoholpolicy. Enligt lag måste det finnas en alkoholpolicy på varje arbetsplats.

4. Diagnostik, sjukhistoria, laboratorieprover etc.

5. Behandling. Program för återfallsprevention. Tolvstegsprogrammet, AA.

6. Förebyggande på individ-, familje- och samhällsnivå.

7. Varför dricker man – och varför är det så svårt att låta bli?

Alkoholism är en – sjukdom – men i högsta grad en behandlingsbar sådan. Det går att ta itu med den och att leva med den, precis som med andra kroniska sjukdomar. Patienten kan få uppleva en harmonisk utveckling som kompensation för många förlorade år.

.................................................................................................

"Styrketårar är den första, lättförståeliga boken på svenska om alkoholism."
Pia Mattsson/Arbetet

"Styrketårar är en stark läsning! Dessutom är den ett slags lärobok i alkoholism, den första som är begriplig för en lekman."
Kjell Fridh/Bon Appetit

"Äntligen har det kommit en bok – Styrketårar – som kan hjälpa oss att tackla alkoholproblemen på ett vettigt sätt. Skaffa boken, den är absolut nödvändig!"
Tidskriften Grafia

................................................................................................

Denna reviderade, förbättrade och utökade upplaga vänder sig till alla som har att hantera sjukdomen alkoholism, egen eller andras.

Till exempel:

• alkoholister och närstående
• alkoholrådgivare
• läkare och annan vårdpersonal
• psykoterapeuter och familjerådgivare
• skolpersonal
• företagsledare och personalvetare
• fackföreningsfolk
• präster
• poliser
• jurister
• journalister
• politiker.

 


Upp

Larsons förlag  •  Box 6074  •  121 06 Johanneshov  •  info@larsonforlag.se