|  Start  |  Våra böcker |  Våra författare  |  Larsons förlag  |
|  Nyheter |  Press  |  Länkar  |  Kontakta oss  |
 


  hft, 464 sidor, ill.,
  övers. Anna Bornstein
  9789178196944
  


 

Verkligheten bortom yoga

Verktyg för den moderna sökaren, del 1

av Paul Brunton


Vår verklighet har två dimensioner. Den ena, den objektiva fysiska, är mät- och vägbar och studeras vetenskapligt. Den andra, den subjektiva, kan bara utforskas av oss själva men gömmer många av livets stora skatter såsom källan till vårt medvetande och känsloliv, vår förståelse, meningen med livet och vår själ.

Paul Brunton var en stigfinnare i den inre dimensionen, men stod också stadigt på jorden och tog vetenskapen till hjälp. I boken visar han, steg för steg, hur de båda dimensionerna hänger ihop och hur den moderna vetenskapen har förändrat vår verklighetssyn – den objektiva verkligheten har blivit mer abstrakt och relativ, materia har förvandlats till tanke.

Boken inkluderar ett förord av översättaren Anna Bornstein samt en introduktion av redaktörerna vid Paul Brunton Philosophic Foundation.

Se även Själens visdom 
Larsons förlag  •  info@larsonforlag.se