Paul Brunton Stiftelsen

Paul Brunton Stiftelsen är ideell samt politiskt, religiöst och filosofiskt oberoende. Larsons Förlag har donerats till Paul Brunton Stiftelsen.

Uppgiften är att svara för att Paul Bruntons och andra filosofers idéer och skrifter, nu och i framtiden, finns lätt tillgängliga för människor som frågar efter dem.

Denna service kan underlätta människors personliga och andliga utveckling och bidra till en positiv samhällsutveckling på filosofisk grund.

För att stiftelsens uppgift ska kunna genomföras på ett effektivt sätt, krävs en levande förlagsverksamhet med mångfasetterad utgivning, liknande den som har förekommit i Larsons förlag under de snart trettio åren.

Stiftelseformen, utan inblandning av personliga ägar- eller vinstintressen, öppnar möjligheter för den som på ett eller annat sätt önskar stödja stiftelsens arbete.


 
 
                   
  Paul Brunton Stiftelsen
c/o Larsons Förlag
  Box 6074
121 06 Johanneshov
  tel 08-732 84 60
fax 08-732 71 76
  pg 12 62 21-1
bg 5041-8607
  pbs@larsonforlag.se